நீரடிச்சு நீ(ர்)தம் விலகாதீர் !

டிசம்பர் 31, 2013 93

அதிரை குளங்களில் தண்ணீர் நிரப்புவதற்கு தன்னார்வலர்கள் மேற்கொண்ட  முயற்சி, அதனால் சிலரிடம் எழுந்த காழ்ப்புணர்வுள், இணைய கருத்துப் பரிமாற்றங...

அதிரை உலா - 2013

டிசம்பர் 31, 2013 24

2013 - வது  வருடம் விடைபெறும் தருவாயில் இருக்க  அதனை விடை கொடுத்து அனுப்பும் முன்னர் சென்ற வருட உலகம், சென்ற வருட இந்தியா என்றெல்லாம் பல்வ...

அதிரைக்கு தடைகளை மீறி தவழ்ந்து வந்த தண்ணீர் !

டிசம்பர் 28, 2013 29

நல்ல காரியங்கள் நடக்கும்போது, நெஞ்சில் பால் வார்த்தது போல இருந்தது என்று சொல்வது பண்பாடு ; பழக்கம்.  அத்திப்பட்டியாக மாறிக் கொண்டி...

நேற்று! இன்று! நாளை! – தொடர் - 23

டிசம்பர் 26, 2013 13

நேற்றும் இன்றும் நீதிமன்றங்களின்  முன்  வரும் வழக்குகள் பல விசித்திரமானவையாகவும் அவற்றின் தீர்ப்புகள் வெளிவரும்போது மக்களால் நம்ப முடியாமல...