நேற்று ! இன்று ! நாளை!

பிப்ரவரி 28, 2015 23

இரண்டாம் பாகம் : பகுதி இரண்டு தமிழ் நாட்டில் பெண்ணைப் பார்த்து திருமணம் பேசி முடிப்பது என்பது பாரம்பரியமான ஒரு பண்பாட்டின் பரிமாணம். ‘...

கண்ணாடிக் குடுவைகள்

பிப்ரவரி 26, 2015 4

நபிமணியும் நகைச்சுவையும் தொடர் - 4 உண்மையை நன்மையாக  உபதேசிக்க வந்த உத்தமத் தூதரிடம் உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் (ஜல்) இவ்வாறு உரையாடுகின்றான்....

துளி உலகம்!

பிப்ரவரி 25, 2015 15

இதோ கூப்பிடு தூரத்தில் கோடை குடிநீர்க் குழாய்களில் காற்று வீசும் காலம் சமீபத்துவிட்டது வாரி வழங்கிய மாரியின் நீரைச் சேமித்து வை...

மாமரம்

பிப்ரவரி 24, 2015 6

ஒருமுறை ஊர் சுற்றிவிட்டு (டூர்) ஊர்  வரும் வழியில் அரசு தோட்டக்கலைப் பண்ணை, நாட்டுமங்கலம் என்ற போர்டை பார்த்ததும் பண்ணை உள்ளே சென்று பார்க...

புள்ளையலுவோ பரீட்சைக்கு படிக்குதுவோமா !

பிப்ரவரி 22, 2015 4

ஊட்டு பிள்ளைகளை நன்கு படிக்க விடுங்கள் / தூண்டுங்கள்.... மாணவ, மாணவியர்களுக்குத்தான் எல்லாரும் தன்னால் இயன்ற அறிவுரைகளையும் கடந்த க...

தனித் தன்மை

பிப்ரவரி 20, 2015 3

:::: தொடர் - 11 :::: இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய தோழர்களுக்கும் இஸ்லாமிய வாழ்க்கையின் அளவுகோல் ஐவேளைத் தொழுகையாகும். ...