பயம்... பயம்... பயம்...!

ஆகஸ்ட் 30, 2016 23

நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் சமயம் என் வீட்டில் மட்டுமல்ல என்னைபோன்று சிறுவர்கள் இருக்கும் வீட்டிலெல்லாம் அவர்களுக்கு தாய்மார்கள் சோறூட...

ஃபோட்டோ ஃபெஸ்டிவல் ! - பேசும் படம் தொடர்கிறது...

ஆகஸ்ட் 29, 2016 27

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அப்படியே ஊர்பக்கம் நெனப்பை சுற்ற விட்டேன். அட ! நம்ம தலைப்ப...

பட்டப் பெயர்கள்

ஆகஸ்ட் 28, 2016 8

நபிமணியும் நகைச்சுவையும் - 13 வல்லமையும் மாண்பும் மிக்க ‘ அல்லாஹுத்தஆலாவின் பெயர் ’ கொண்டே நாம் அனைத்தையும் துவங்க வேண்டும் எனக் கட்ட...

பெரும் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் M H J அவர்களுக்கு...

ஆகஸ்ட் 26, 2016 5

பெ ரும் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் M H J அவர்களுக்கு , தங்களுக்கு அறிவுரை கூறும் அளவுக்கு எனக்கு அனுபவம் உள்ளதாக நான்  நினைக்கவில்லை, ...

கேன்ஸரிலிருந்து தப்புவது எப்படி? Cancer Awareness Program

ஆகஸ்ட் 25, 2016 0

இ ந்த நூற்றாண்டில் மனித சமூகத்துக்குப் பெரும் சவாலாக உள்ள நோய்களுள் மிக முக்கியமானது ‘கேன்ஸர்’ எனும் புற்றுநோயாகும். இந்தியாவில் ஆண்டுதோ...

வாயில பஞ்ச் - காதுல பஞ்சு…

ஆகஸ்ட் 24, 2016 41

தாய்மொழியால் தனக்கென்றே இருக்கும் தனித்துவத்தால் தலை நிமிர்ந்து எவ்வகைச் சூழலையும் எதிர்கொள்ளும் பக்குவம் அதிரைநிருபருக்கு இருப்பதை அனைவரு...