தேசியத் தினம் 45

நவம்பர் 30, 2016 26

ஷேக்குகள் எழுவரின் போஷாக்குக் குழந்தை அமீரகம்! இந்தக் கூட்டமைப்பின் வெற்றி ஒற்றுமைக்கான அங்கீகாரம் உலகுக்கான முன்னுதாரணம் இந்...

தீரன் திப்பு !

நவம்பர் 07, 2016 0

வீரத்தின் உதிப்பு விடுதலையின் மறுபதிப்பு மாவீரன் திப்பு.. உன் பேரிலான விழாவுக்கா தடை விதிப்பு ? வரலாற்றை திரிப்போரின் வழக்கமான கொத...

பகையன்று நகை!

நவம்பர் 06, 2016 0

பகையன்று நகை! வாழ்க்கை  என்பது  வாய்கெடச்  சிரிப்பதும், சீழ்க்கை  யடித்துச்  சிரிப்பை  மூட்டலும், சிறப்பாம்  வாழ்வைச்  சிரிப்பாய்  ...

சரணடைய மறுத்த சண்டமாருதம்- திப்பு சுல்தான் - 2

நவம்பர் 05, 2016 23

தொடர் 17. திப்பு சுல்தானின் தீரமும் வீரமும் தியாகமும் ஓரிரு அத்தியாயங்களில் அடங்கிவிடாது. ஆகவே இன்னும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.  இ...

சரணடைய மறுத்த சண்டமாருதம்- திப்பு சுல்தான் - 1

நவம்பர் 03, 2016 2

தொடர் 16. எதிரிகளுடன்  போரிட்டு உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் சரணடைந்தால் உயிர்  தப்பிக்கலாம் என்கிற நிலை வரும் போது ...