எழுத்துப் பிழைகள்! - 08 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

ஜூன் 01, 2018 6

எழுத்துப் பிழைகள் – 8 வேற்றுமை உருபுகள் இலகுவான இலக்கணப் பகுதியொன்றை இத்தொடரில் வாசகர்கள் தெரிந்துகொள்வது, எழுதுவோர்க்குப் பயன் கூட்ட...