மையல் !

ஏப்ரல் 30, 2016 12

இழுத்து கொண்டும் இழைத்து கொண்டும் செல்கிறது கவிதை தொட்டதெல்லாம் தொடுத்து கொள்கின்றன எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக விடு பட்ட எழுத்துகள் வின...

சார்ந்திருப்பவர்கள்...

ஏப்ரல் 28, 2016 0

மு ன்னொரு காலத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடான ஹபஷா(எதியோப்பியா)வை ஆண்டு கொண்டிருந்த கிறிஸ்தவ மன்னரின்மீது அதே நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு சாரார் போர் ...

ஜனநாயகத்தை விலைக்கு வாங்கிய பணநாயகம்...

ஏப்ரல் 26, 2016 19

தமிழகத்தைப் பொறுத்த வரை கடந்த ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி ஒரே நாளில்  அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் வாக்குப் பதிவு நிறைவுற்றது. வாக்குப்பதிவு நடப்பதற்கு ...

சிரித்து வாழவேண்டும் ! பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்திடாதே !?

ஏப்ரல் 25, 2016 4

மனிதப் பிறவியைப் பெற்றிருக்கும் நமக்கு மனிதனுக்கான அனைத்து தகுதிகளையும் அறிவுகளையும் இறைவன் வழங்கியுள்ளான். நாம் அதை உபயோகிக்கும் விதத்த...

இயற்கை இன்பம்...

ஏப்ரல் 23, 2016 2

கடல் உலகெல்லாம்  நிறைந்திருக்கும்  நினைவுத்  தோற்றம்! ஒன்றுக்கு  மூன்றாக  இருக்கும்  ஏற்றம்! இலகில்லாப்  பேரலைகள்  வீசிப்  பாய...