எங்கே அமைதி...? - (டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத் )

டிசம்பர் 31, 2015 3

அமைதி இன்றைய நிலை! உலகின் முதல் அணுகுண்டு, விஞ்ஞானி ஓப்பன் ஹெய்மர் தலைமையில்  தயாராகி வந்த வேளை அது. அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் கூடியது...

திருமணத்திற்கு முன்பும் பின்புமான கவுன்சிலிங் - `சமரசம்` - வழங்கிய புத்தக மதிப்புரை !

டிசம்பர் 30, 2015 0

மிகச் சிறந்த குடும்பநல ஆலோசனை நூல் என சமரசம் இதழ் வழங்கியிருக்கும் புத்தக மதிப்புரையே பரைசாற்றுகிறது...! இல்லறம் நல்லறமாகவும்... கொண்ட...

ஹிஜாப் ஒரு கவசம்!

டிசம்பர் 29, 2015 7

அழகு... ஓர் அழைப்பிதழ்! முத்திரையிடு முகவரியிடு - அன்றேல் உரியவரைச் சென்று சேராமல் போய்விடும் ஊரில் போய் சோரம் போய்விடும் அழகு... ...

நேருக்கு நேர் - அல்ஜஸீர தொலைக்காட்சி காணொளி !

டிசம்பர் 28, 2015 2

தினந்தோறும் நாம் ஏராளமான தொலைக்காட்சி, முகநூல் விவாதக்களங்கள், நேருக்கு நேர், விவாதமேடை இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ ! ஆனால், இங்கே பதிக...

கிழக்கே உதித்த சுதந்திரச் சூரியன் – சிராஜ் உத்–தெளலா

டிசம்பர் 26, 2015 1

தொடர் - ஒன்பதுலிருந்து... ஜனவரி-மே,  1857  இல் நிகழ்ந்த இந்திய விடுதலை எழுச்சி பரவலாக  இந்தியாவின் முதல் விடுதலைப் போர் எனக் கூறப்பட...

வயோதிக வலிகள்!

டிசம்பர் 24, 2015 8

வலிகளோடு வாழப் பழகுவதே வயோதிகத்தை வரவேற்கும் வித்தை! வலிகளில் - சில மூட்டில் வருபவை - பிற வீட்டில் தருபவை! நிவாரணங்களைப் பற்றிய உதா...

மெளனம் பேசியதே....

டிசம்பர் 23, 2015 7

இது எல்லோர் மனதிலும் புகுந்திருக்கும் வலி. நிவாரணத் தைலம் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருந்தும் குறுக்கில் படுத்திருக்கும் குழந்தையை தாண்டாத மெ...