இன்று ஒரு தகவல் !

ஜனவரி 31, 2012 21

சில சுவராஸ்யமான தகவல்களைத் தருவதுதான் இந்த சிறு தொகுப்பின் நோக்கம். சும்மா போட்டு அறுக்கிறானே என்று அலுத்துக்கபிடாது. சோற்றில் அஞ்சுகறியையு...

காதிர் முகைதீன் மேல்நிலைப் பள்ளி - பேசும் படம்

ஜனவரி 29, 2012 43

அதிரை மற்றும் சுற்று வட்டார மக்களுக்கு என்று ஓர் கல்விக் கருவூலமாக 60 வருடங்களுக்கு முன்னர் அதிரையின் கல்வித் தந்தை மர்ஹூம் SMS அவர்களால்...

வேகம் விவேகமா?

ஜனவரி 27, 2012 36

தம்பி, வேகம் குறை… விரட்டுவது விதியாகக் கூட இருக்கலாம் உன் பைக்கில் உருள்வது சக்கரங்களா ? சாவின் கரங்களா ? மழை நனைத்த சாலையு...

செய்தியாளரின் பண்புகள் !

ஜனவரி 25, 2012 19

ஒரு செய்தியாளர் திறமை மிக்க செய்தியாளராக விளங்க வேண்டும் என்றால் அவரிடம் சில தகுதிகளும் பண்புகளும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அவற்றை இங்கு...

மானிடம்

ஜனவரி 24, 2012 23

மறைந்து கொண்டிருக்கும் மனிதத்தன்மைகள் என்ற அருமையான பதிவைக் கண்டதும் அதிரைநிருபரில் சென்றவருடம் ஜனவரி 26 அன்று சிறகு வரிகளால் வருடும் மெ...