“பசு” ‘மை’பூசி அடி‘மை’ ஆகும் இந்தியா - பகுதி : இரண்டு

அக்டோபர் 31, 2015 14

பசுமையில் பசுவின் கதையை கடந்த வாரம் பார்த்தோம். மையைப் பற்றிப் பார்க்கும் முன்பு ஒரு நாய் குறுக்கே வந்து விட்டது. ஆகவே நாயைப் பற்றியும...

கி.பி: 2011 அது ஒரு மழைக்காலம் [காணொளி ஆவணப் படம்]

அக்டோபர் 29, 2015 0

அன்றையச் சூழலில் ஆராவாரமாக அதிரை இணைய வரலாற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு இளம் படை, பெய்து கொண்டிருந்த தொடர் மழையின் தாக்கத்தையும், அ...

சாதனைச் செம்மல் முராத் கந்தவரு அலி மனிக்பான்

அக்டோபர் 28, 2015 3

அரேபியாவில் இருக்கும் அறிஞர்களை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கும் அளவு அலிமனிக்பான் அவர்கள் எங்களுக்கு மத்தியில் பிரபலம் பெற்றிருக்கவில்லை. சமுத...

இளமையின் ரசனை ஏராளம் - ஏழு மட்டும் இங்கே !

அக்டோபர் 26, 2015 12

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... அன்பிற்கினிய வாசக நேசங்களே: இளமை துள்ளும் எக்காரியமும் ரசிக்கத்தூண்டும் அதன் வேகம் மற்றும் விவேகமும் அதே...

“பசு” ‘மை’பூசி அடி‘மை’ ஆகும் இந்தியா

அக்டோபர் 24, 2015 25

கடந்த சில நாட்களாக பல ஊர்களிலும் தங்களது ஊர்களை பசுமையாக்க வேண்டுமென்ற முனைப்பு, முன்னெடுக்கப்பட்டு அது தொடர்பாக சில ஆலோசனைகள் நடைபெற்ற...