உலகமயமா? ஏழை மயமா?

டிசம்பர் 31, 2011 10

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்... அன்பார்ந்த சகோதர, சகோதரிகளே! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்). இந்த கட்டுரை 2007ஆம் வருடம் சத்தியப்பாதை மாத இதழில் ந...

I.A.S. வழிகாட்டு மையம்

டிசம்பர் 27, 2011 7

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அன்பான சகோதரர்களே , இன்றைய அரசியலில் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கென்று தலைமை இல்லை , விழிப்புணர்வில்லை , எ...

அர்ப்பணிப்பும் - அங்கீகாரமும்! அனுபவம் பேசுகிறது....

டிசம்பர் 24, 2011 17

உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்று கூறுவார்கள். எவ்வினையோருக்கும் இம்மையில் அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி நம்மை இயக்குதற்கு இன்பம் பயக்கும் ஓர் ...