எழுத்துப் பிழைகள்! - 08 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

ஜூன் 01, 2018 5

எழுத்துப் பிழைகள் – 8 வேற்றுமை உருபுகள் இலகுவான இலக்கணப் பகுதியொன்றை இத்தொடரில் வாசகர்கள் தெரிந்துகொள்வது, எழுதுவோர்க்குப் பயன் கூட்ட...

எழுத்துப் பிழைகள்! - 07 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

மே 25, 2018 5

எழுத்துப் பிழைகள் – 7 ஒவ்வாத ஒற்றுப் பிழை எழுத்துப் பிழைகளைச் சுட்டிக்காட்டும்போது, சிலருக்கு அலட்சியம். ‘ஆமாம், இதெத் தெரிஞ்சுதான் ...

எழுத்துப் பிழைகள்! - 06 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

மே 23, 2018 2

எழுத்துப் பிழைகள் – 6 ஒவ்வாத ஒற்றுப் பிழை சென்ற பதிவில் சில ஒற்றுப் பிழைகளையும், அவற்றைக் களைய வழி காட்டும் சில  இலக்கண வரம்புகளையும் ...

எழுத்துப் பிழைகள்! - 04 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

மே 08, 2018 0

எழுத்துப் பிழைகள் – 4 நற்றமிழ் தேர்க! ‘மொழிப்பிழை நீக்கும் வழித்துணை நூல்’ என்ற அடிப்படையில், சென்னை  ‘இலக்கியச் சோலை’ வெளியீடாக வந்த ...

எழுத்துப் பிழைகள்! - 03 [ஆசிரியர் : அதிரை அஹ்மத்]

மே 05, 2018 1

எழுத்துப் பிழைகள் – 3 ‘இதுதான் எனக்குத் தெரியுமே!’ இத்தொடரில் நான் சுட்டிக் காட்டும் திருத்தச் சொற்களும் சொற்றொடர்களும்  சிலருக்குத் த...