படிக்கட்டுகள் - 21

ஜூலை 29, 2015 0

[It is not a light reading…Please pay attention] யூகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் இயங்குவது , மற்றவர்களின் வாழ்க்கைக்குள் பிரச்சினையை ...

அதிரைநிருபரின் நிழல்கள் ! [பழசுதான் இருந்தாலும் மவுசுதான்]

ஜூலை 27, 2015 12

அதிரைநிருபரில் வெளிவரும் பதிவுகள் மட்டுமல்ல அதன் பின்னூட்டங்களும் பேசுபொருளாக மாறி ஏராளமான இதயங்களில் இடம்பிடித்து வீடுகட்டி வாழ்கிறது எ...