விடுமுறைக் காலம்

டிசம்பர் 31, 2014 5

“ இ ன்னும் இரண்டு நாள்களில் ஆங்கில ஆண்டில் அடுத்தது என்கிறது  நாள்காட்டி. பொழுது விடிதலும் சாய்தலும் எப்பொழுதும்போல் நடக்கும் அந்த நாளில் ...

எதில் கஞ்சத்தனம்..!

டிசம்பர் 30, 2014 10

நம்மில் சிலர் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாய்ங்க என்பதின் மின்னலே இதை எழுதத் தோன்றியது. கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு - இந்த பழமொழியின் அர்த்...

வரலாறுகள்! வழக்குகள்! வல்லரசுகள்! வடிக்கப்படும் இரத்தம்!

பாலஸ்தீனம்...

டிசம்பர் 27, 2014 14

தொடர் பகுதி - இருபத்தி இரண்டு பால்போர் பிரகடனம் உசுப்பி விட்ட உற்சாகத்தில் , உலகெங்கிலுமிருந்து ஓடிப்போன யூதர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு ...

தினசரிகள்

டிசம்பர் 24, 2014 5

(*)அச்சுத் தாயின் முதற் குழந்தை இந்தச் செய்தித்தாள். (*) ஒரு கையில் தேநீர், மறு கையில் செய்தி.. இரண்டுமே சுடச் சுட இருப்பது தான் அத...

பள்ளிவாசல் நினைவுகள்.

டிசம்பர் 22, 2014 19

ஆரம்பத்தில் சரியாக ஓத வராததாலும், உஸ்தாத் அவர்களின் கண்டிப்பாலும் பள்ளிவாசல் எனும் கட்டிடம் ஏதோ கண்டிப்பு நிறைந்த இடமாகவே பட்டது. இருப்பின...