அருவி...

மார்ச் 30, 2016 13

மலைமகனின்  பருவுடலைத்  தழுவ  வேண்டி                  மழைமுகிலில்  பிறந்திடுவாள்  அருவி  மங்கை நிலையுயர்ந்து  அழகொளிரப்  பருவம்  எய்தி...

இன்று 29-03-2016

மார்ச் 29, 2016 7

தேசந்தந்தை காந்தி பிறந்த நாளை விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக இந்தியா நினைத்து பார்க்கிறது . இரண்டு மதத்தவரும் இப்போது ...

மனசாட்சி !

மார்ச் 28, 2016 3

உள்ளமதில் நிலைகொண்டு உண்மைதனை உரக்கச்சொல்லி மனிதநேயம் மாறிடாது மனதினுள்ளே ஒரு சாட்சியாய் மதிசெய்திடுமோர் ஆட்சியாம் கண்காணா தவறுகளை...

அகமும் - புறமும் !

மார்ச் 27, 2016 2

சங்க காலத்தில் அகத்தையும் (அன்பு, ஈகை) புறத்தையும் (வீரம்) பெருமைப் படுத்துவதற்காக அகநானூறு, புறநானூறு என்ற இலக்கியங்கள் உருவாகின. இலக்கிய...

நேற்று ! இன்று! நாளை! - தொடரிலிருந்து ரிவைண்ட் !

மார்ச் 26, 2016 0

நாவலர் நெடுஞ்செழியன் கட்சியில் மூத்தவர். அனுபவம் நிறைந்தவர், கட்சியின் முக்கியப் பொறுப்புகள் பலவற்றில் இருந்தவர். முக்கியமாக, அண்ணாவின் நம...