அதிரை தாருத் தவ்ஹீத் - நட்சத்திரமாக மின்னியது ! [காணொளி முன்னோட்டம் இணைப்பு]

அக்டோபர் 31, 2014 9

அதிரை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து தமிழ் பேசும் முஸ்லீம்கள்  அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது நான்கு நாட்கள் நடைபெற்ற "கொள்கையற்றவர்கள...

அவதூறு...!

அக்டோபர் 31, 2014 5

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் . . . திண்ணைப் பேச்சாளர்களின் புலம்பல்கள்! உனக்கு தெரியுமா ? சோற்றுக்கு வழி இல்லாமல் அலைந்தானே இன்று அவ...

இளைஞனே...!

அக்டோபர் 29, 2014 3

பழமையை முழுதாய் ஒதுக்காதே! புதுமையை முழுதாய் ஏற்காதே! சிந்தை சீர்தூக்கி அல்லவை தள்ளு! நல்லதை அள்ளு! வாழ்வில் வேண்டாம் திள்ளு, ம...

வரலாறுகள்! வழக்குகள்! வல்லரசுகள்! வடிக்கப்படும் இரத்தம்!

பாலஸ்தீனம்...

அக்டோபர் 25, 2014 18

தொடர் : பகுதி பதிமூன்று பாலஸ்தீனத்தில் துருக்கி சுல்தான்களின் ஆட்சியை காணும் முன்பு யூதர்கள் பற்றிய ஒரு கேவலமான வரலாற்றுச் செய்தியைப...