இன ஒதுக்கீடும் இட ஒதுக்கீடும் - உரசும் உண்மைகள் !

ஜனவரி 30, 2014 10

குறுந்தொடர் - 1 / 3 கடந்த சில வருடங்களாக இட ஒதுக்கீடு என்ற சொற்றொடரை நிறையவே கேட்டு வருகிறோம். பெரும்பாலும் இஸ்லாமியர்கள் இதைப்பற்றி ...

அவர்கள் வாழ்வும் நம் வாழ்வும் - தொடர் - 27

ஜனவரி 29, 2014 8

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்.. முந்தைய பதிவில் சஹாபியப் பெண்களில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்த அஸ்மா(ரலி) அவர்களின் வாழ்வின் நிகழ்வுகள் சிலவற்றைப்...

அவர்கள் வாழ்வும் நம் வாழ்வும் - தொடர் - 26

ஜனவரி 22, 2014 8

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால். முந்தைய பதிவில் உத்தம நபியின் உன்னத சஹாபியப் பெண் தோழியர்களில் மிக முக்கியமானவர்களாகிய அஸ்மா(ரலி) அவர்கள் ப...