அதிரையில் பெருநாள் குதூகலமும் - 1977 பொற்காலமும்!

செப்டம்பர் 28, 2016 21

நோம்பு  முடிந்து சங்கை மிகு ஈகைப் பெருநாள் துவங்கும் விளிம்பில் (அதிரையில்) இருக்கும் நாம், இந்த நோம்பு காலங்களில் இரவு தொழுகைகளிலும் பகல...

மழை

செப்டம்பர் 27, 2016 0

சுவனத்திலிருந்து இறங்கி வரும் ஷவர்! கீழ்வானில் அதோ வெள்ளிக் கீற்றாகக் கண்ணைப் பறிக்கும் ஒரு மின்னல்! அத்துடன் நீர்த் துளிகளைச்...

படுமுன் தெளிக!

செப்டம்பர் 25, 2016 34

ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்போடு ஓடிப்போனது... பெற்றோருக் கிடை வகுப்புக் கலவரம்! போய்ச் சேர்ந்த இடத்தில் தேடிச் சென்றது இல்லை - ...

மூன்றாம் கண் சுற்றிய இடங்கள் - பேசும்படம் !

செப்டம்பர் 22, 2016 4

அதிரைநிருபரின் மூன்றாம் கண் சுற்றிய இடங்களின் காட்சித் தொகுப்புகள். திருப்பாற்கடலில் பொன் மேடையிட்டு நான் காத்திருந்தேன் உனக்காக. ...

படிக்கட்டுகள்

செப்டம்பர் 21, 2016 2

மனிதனின் செயல்பாடுகளில் மாற்றம் , முன்னேற அல்லது உருப்படாமல் போக எப்படி நிகழ்கிறது என்ற மெக்கானிசம் புரிந்தால் எப்படி ஒரு மனிதனின் வாழ்...

எங்கே அமைதி...? - (டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத் )

செப்டம்பர் 20, 2016 14

அமைதி இன்றைய நிலை! உலகின் முதல் அணுகுண்டு, விஞ்ஞானி ஓப்பன் ஹெய்மர் தலைமையில்  தயாராகி வந்த வேளை அது. அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் கூடியது...