சுருக்க நடவுல... ! - வாக்கி டாக்கி !

அக்டோபர் 24, 2016 23

அதிரை மண்ணின் மைந்தர்கள் ஆகாயத்திலும் மனைபோட்டு வீடுகட்ட தயங்காதவர்கள் இருந்தாலும் விமானங்களை வீட்டு மாடியிலேயே இறக்கி கலரிச் சாப்பாட்டில...

அல்லாஹ் யாரை நேசிக்கிறான் !

அக்டோபர் 23, 2016 0

நேசம் போற்றாத மனிதன் எவரும் இவ்வுலகில் இருப்பதில்லை, ஒருவருக்கொருவர் நேசத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதிலும் அதனை நிலைப் படுத்திக் கொள்வதிலும்...

படித்த, பார்த்த, கேட்ட, நினைத்த'வைகள்' - ஒன்று !

அக்டோபர் 19, 2016 40

தொடர்ந்து ஒரு கறியுடன் சோறு ஆக்கித் தந்து போரடிப்பதால் பல வகை கறிகளைப்போட்டு ஒரு தாலிச்சா வைத்துத்தரலாம் என்று இந்த பதிவு. தாலிச்சா என்ற ...