அரும்புப் பாட்டு - நிறைவுரை...!

எங்கள்  வீட்டுப்  பிள்ளைகளை
            எண்ணிப்  பார்த்து  மகிழ்கின்றேன்
பொங்கும்  அன்புப்  பெருக்காலே
            பூக்கள்  போல  முகர்கின்றேன்

உங்கள்  வீட்டுப்  பிள்ளைகளும்
            உங்கட்  கின்பம்  தந்திடுவார்
எங்கும்  மகிழ்வு  பொங்கிடுமே
            இனிய  வாழ்வு  தங்கிடுமே!

இம்மை  மறுமைக்  கல்விகளை
            ஏற்றம்  பெற்ற  நன்னெறியைச்
செம்மை  யாக  அவருக்குச்
            சேர்த்துக்  கொடுத்தால்  பண்புடனே

நம்மை  மதித்து  வாழ்ந்திடுவார்
            நம்மீ  தன்பைப்  பொழிந்திடுவார்
தம்மைத்  தொடரும்  சந்ததியைத்
            தகையாய்  வளர்க்க  முனைந்திடுவார்!

இறையோன்  அல்லாஹ்  அருளாலே
            இன்பப்  பேறாய்  வந்தோரைக்
குறையா  அன்பால்  பரிவூட்டல்
            கோமான்  நபியின்  நல்வழியாம்

மறையும்  உலகில்  நம்மீது
            மாறாக்  கருணை  கொண்டேநல்
மறுமைக்  காக  'துஆ'ச்செய்யும்
            மக்க  ளாக  வளர்த்திடுவோம்!

அதிரை அஹ்மது

4 கருத்துகள்

sabeer.abushahruk சொன்னது…

மாஷா அல்லாஹ்!

அருமையான பாட்டு; அவசியமான அறிவுரை!

அல்லாஹ் ஆத்திக் ஆஃபியா, காக்கா!

(இன்னும் வளர்த்திருக்கலாமே?)

Unknown சொன்னது…

வளர்க்கலாமா...?

m.nainathambi.அபூஇப்ராஹீம் சொன்னது…

ஆம் ! வளர்த்தெடுக்கனும்....

அரும்பை வளர்த்தால் இன்னும் கரும்பாக இனிக்குமே... :)

Muhammad abubacker ( LMS ) சொன்னது…

அரும்பாடுப்பட்டு வளர்ப்பதை படிக்க அருமையாக இருக்கிற்து.

அது போல் நாமும் வளர்ப்போம் நன்மைகள் பல பெருவோம்.