ரமளான் காணொளி: அந்த நாள் வரும் முன்

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்....

அல்லாஹ்வின் பேருதவியால் இந்த வருடம் ரமளான் மிகச் சிறப்பாக அனைவருக்கும் அமைந்திருக்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ்...

மார்க்க சொற்பொழிவு:

தலைப்பு: அந்த நாள் வரும் முன்

உரை: கோவை S அய்யூப் அவர்கள்அதிரைநிருபர்

கருத்துகள் இல்லை